Poděkování za Noc kostelů

Letošní Noc kostelů je již minulostí.

Sluší se poděkovat všem, kteří se na jejím průběhu podíleli.

Děkujeme tedy touto cestou:

 • všem účinkujícím za jejich příspěvky,
 • všem umělcům za jejich díla,
 • všem dětem za krásné texty,
 • dětem z dětského domova za papírové ptáčky,
 • všem chystačům prostoru: Františku Jakubcovi st., Jiřímu Cermanovi, Pavle a Pavlovi Říhovým,
 • hodnotitelkám literární soutěže: Janě Segi Lukavské a Pavle Říhové a Draze (která s tímto pěkným nápadem přišla),
 • Martinu Adamovskému za hudební doprovod,
 • Otci Liborovi za vlídnost a pomoc se vším,
 • Elišce Jablonské za fotodokumentaci akce (těšíme se na fotky, které rádi zveřejníme),
 • Mirce Šílové a Hance Valentové za “stráž” v kostele,
 • Hance Jirsákové za legendární perníčky,
 • Mirei, Hankám a všem, kteří připravili velkorysé pohoštění.

A hlavně moc děkujeme Draze Kráčmarové za její nadšení, vytrvalost a energii, se kterými Noc kostelů zorganizovala. A za její krásný hlas v písních Zuzany Navarové, kterými celý podvečer proložila. Byl to nevšední zážitek.

Další fotky z akce najdete zde - https://www.facebook.com/events/435372008414012/?active_tab=discussion

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice