Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2021

BOHOSLUŽBY

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

(sledujte informace pro případ změny z důvodu aktuálních vládních nařízení)

sobota 27.3. Květná neděle
18.00

Mše svatá (s žehnáním ratolestí)
neděle 28.3. Květná neděle
8.30
10.00

Mše svatá (s žehnáním ratolestí)
čtvrtek 1.4. Zelený čtvrtek
18.00

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně
pátek 2.4. Velký pátek
18.00

Velkopáteční obřady
sobota 4.4. Bílá sobota
10.00–16.00 a 18.30–19.30
20.00

Možnost adorace u Božího hrobu
Velikonoční vigilie
neděle 4.4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10.00

Mše svatá (s žehnáním pokrmů)
pondělí 5.4. Pondělí velikonoční
8:30

Mše svatá
sobota 10.4. - 2. neděle velikonoční
18.00

Mše svatá
neděle 11.4. - 2. neděle velikonoční
8.30
10.00

Mše svatá (s udělováním svátosti pomazání nemocných)
Mše svatá

Ke stažení v pdf tady.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice