Žehnání školních aktovek

Zveme zejména rodiče a děti, ale i ostatní farníky, na Žehnání školních aktovek. V neděli 5. září 2021 při mši svaté v 10:00 hodin a potom na farní zahradě.


Jan Paul - vernisáž a výstava De Profundis ve Voticích

Zvu Vás srdečně na vernisáž své výstavy, anebo na výstavu, pokud by se vám to nehodilo, která bude probíhat v klášteře ve Voticích do konce srpna tohoto roku. Bližší informace jsou v příloze. Třeba to bude pro vás námět na výlet...

Jean


Změna v epidemických opatřeních od 26. 4. 2021

Podle vládního nařízení od 26.4.2021 platí:

Počet lidí při bohoslužbách v kostele už není omezen. Je ovšem třeba zachovat dvoumetrové rozestupy, kromě členů jedné domácnosti.

Je také třeba si chránit ústa a nos respirátorem či rouškou.

Účastníci si před vstupem do kostela musí vydezinfikovat ruce.

Zpěv účastníků je dovolen.

7.5.2021

Zdraví Libor Ovečka

Za okny jaro - Velikonoce 21

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí

Petr 3,15n


Svítání jara

Za okny svítá jaro
už druhé v zatemnění
mysli, která bloudí
po mizejících jistotách
Nic není, jak bylo

A přece jen
i letos slavíme Velikonoce
vzkříšení z mrtvých
z temného hrobu
pohřbených nadějí

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice