Seznam akcí ve školním roce 2022/2023

Seznam akcí ve školním roce 2022/2023 ve farnosti Dolní Počernice
a ve farnosti Chvaly (Horní Počernice)

Mše svaté ve všední dny (Libor Ovečka)

Téměř denně v 8.00 (v sobotu v 8.30) na faře v bytě.  
(Nutno se předem domluvit s Liborem nebo s Mirej)

POUTĚ (zajišťuje pastorační rada)

Sobota 27. 5. 2023   Pouť farnosti

– Skalka (Mníšek pod Brdy)

– nebo Hájek u Prahy (http://hajek.ofm.cz/)

Neděle 20. 8. 2023   Poutní slavnost v kostele v D. Počernicích

DUCHOVNÍ OBNOVY (Mirej Ryšková)

Sobota 19. 11. 2022   Podzimní duchovní obnova – na faře v D. Počernicích

Postní duchovní obnova – bude upřesněna – na faře v D. Počernicích

výuka Náboženství (Eva Nožičková)

Čtvrtek 15:15 –16:15 hod. – na faře v D. Počernicích

Příprava na 1. sv. přijímání (Eva Nožičková)

Pátek 14–15 hod. – na faře v D. Počernicích

Počernický (nejen) dětský klub (Eva Nožičková)

Pátek 15–17 hod. – na faře v D. Počernicích

Spolčo v póčo (Pavel a Martina Jakubcovi)

Čtvrtek od 17.00 (14–16 let) – fara na Chvalech v H. Počernicích

Spolčo v póčo (František Jakubec ml.)

Čtvrtek od 18.00 (16+ ) – fara na Chvalech v H. Počernicích

Táborová kytara (František Jakubec ml.)

Čtvrtek 17.00–17.50 (od 12 let) – fara na Chvalech v H. Počernicích

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY (Tomáš Havran Jirsák)

Každou neděli od 9.30 v kostele v D. Počernicích

SCHOLA  (František Jakubec ml.)

Každou neděli od 8.00 na faře v D. Počernicích

káva na FAřE

Každou neděli po mši svaté na faře v D. Počernicích

PŘÍPRAVY NA DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY (Michaela Regálová)

Dle domluvy realizačního týmu

DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY

Každá 3. neděle v měsíci: 18.9., 16.10., 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6.

Káva na faře plus něco dobrého pro děti

Každá 3. neděle v měsíci: 18.9., 16.10., 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6.

DÁMSKÝ KLUB (Miládka Herianová)

Středa 1 x za dva týdny: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 7.12., atd.

HOVORY O VÍŘE (Mirej Ryšková)

Podle zájmu – informace poskytneme později

SPORT (Pavel Herian)

Středa každý týden od 20.00 v tělocvičně ZŠ v D. Počernicích

Dětský maškarní ples (zajišťuje SHM)

Neděle 6. 11. 2022 ve Chvalské stodole v Horních Počernicích

Mikulášská nadílka (zajišťuje SHM)

Pondělí 5. 12. 2022 od 17 do 20 hodin

SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOUPÁNÍ (Tomáš Havran Jirsák)

Pondělí 26. 12. 2022 – po mši svaté koupání v dolnopočernickém rybníce

Společenský večer počernických farností
(zajišťuje farnost Horní Počernice)

Termín bude určen později

Prezentace chaloupek (zajišťuje SHM)

Neděle 19. 2. 2023 od 18 hodin v Horních Počernicích

KOBLIHOVÝ MASOPUST na faře (Mirej Ryšková)

Úterý 21. 2. 2023 (úterý před Popeleční středou)

JARNÍ KONCERT ROKYTKY (Eva Nožičková)

Termín ještě není určen

Počernické kuře (zajišťuje SHM)

Neděle 2. 4. 2023 – Jeřická alej v Horních Počernicích

ZELENÝ VÝLET  (zajišťuje SHM)

Čtvrtek 6. 4. 2023 (Pokud se uskuteční)

VELIKONOCE SE SPOLČEM  (František Jakubec ml.)

Čtvrtek 6. 4. až sobota 8. 4. 2023 (Pokud se uskuteční)

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ NA FARNÍ ZAHRADĚ (Mirek Bulla)

Neděle 30. 4. 2023 – farní zahrada v Dolních Počernicích

SMS  (zajišťuje SHM)

Květen/červen 2023 – Den dětí na faře v Horních Počernicích

NOC KOSTELŮ (Draha Kráčmarová)

Pátek 2. 6. 2023 – kostel v Dolních Počernicích

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (Eva Nožičková)

Neděle 4. 6. 2023 – kostel v Dolních Počernicích

SPANÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ (Eva Nožičková)

Podle aktuální domluvy někdy v červnu

SKAM – Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže (Václav Santolík)

Sobota 17. 6. 2023 – ve sportovním areálu ZŠ v Dolních Počernicích

ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM (Eva Nožičková)

Neděle 18. 6. 2023 – Po mši v 10 hodin grilování na farní zahradě v Dolních Počernicích
(spolu s oslavou Dne otců 🙂

BRIGÁDY FARNOSTI

Během letních prázdnin

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK  (Eva Nožičková)

Neděle 3. 9. 2023 – Po mši v 10 hodin grilování na farní zahradě v Dolních Počernicích


Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice