Z jednání pastorační rady ve dnech 10. a 22. února a 12. dubna 2022

Z jednání pastorační rady ve dnech 10. a 22. února a 12. dubna 2022:

 • Dotazník arcibiskupství k synodě jsme vyplnili a odeslali. Reflektovali jsme informace a podněty obdržené od farníků v dotaznících farnosti, které se týkaly celé církve. Informace a podněty týkající se pouze naší farnosti budeme řešit postupně.

 • Kácení nemocného stromu za kostelem
  • Máme odborný posudek stavu stromu, máme podanou žádost o povolení pokácení na ÚMČ.
  • K této žádosti ale potřebujeme vyjádření památkářů. Žádost o vyjádření památkářů byla podaná 11. března 2022.
 • S ohledem na často se opakující větrné počasí se to pokusíme celé nějak urychlit.
 • Zvon a pokleslý pravý pilíř kůru v kostele čekají na posudky. Pak stavební technik arcibiskupství (Ing. arch. David Dlabal) podá žádost o grant.
  • Zjišťujeme možnost krátkodobého zapůjčení regulovatelných podpěr, pomocí kterých bychom pod kůr nainstalovali dřevěné podpěrné jisticí kůly do doby, než bude problém vyřešen.
 • Noc kostelů 10. června 2022 chystá Draha Kráčmarová. Ta je i koordinátorem nahlášeným oficiálně na arcibiskupství.
  • 17:00 – 18:15 výtvarný program na téma Ptáci,
  • 18:15 – 19:00 občerstvení a sousedské posezení u kostela; farníci jsou žádáni o jeho zajištění,
 • 19:00 – 19:45 kytarový orchestr, pokud se prokáže, že se do kostela vejde dvacetičlenné těleso. Jinak bude nějaká jiná hudba. Následovat snad bude i přednáška na téma ptáků, ptáků v Bibli apod.
 • Pouť farnosti bude na Svatou Horu u Příbrami
 • Termín: června 2022. Doprava podle počtu lidí, jezdí i MHD (autobus 395 ze Smíchovského nádraží)
 • Schola
 • Pastorační rada schválila nákup drobných věcí celkem za 6 tis. Kč (např. stojan na mikrofon, příslušenství k houslím apod.). Již dlouho si schola nic nepořídila. Nákup již proběhl.
 • Příměstský tábor letos nebude, není kdo by se jeho pořádání ujal.
 • Spolupracovat s obcí Budeme využívat ke spolupráci možnosti, které jsou. P. Libor s Mirei navštívili vernisáž výstavy místních umělců.
 • Nasvícení kostela zlobí, Havran jedná s tajemnicí ÚMČ.
 • Výzdoba kostela
 • Pokud to jen trochu půjde, budeme preferovat využití květin ze zahrádek farníků. Za to předem děkujeme.
 • Řád farního sálu, pohostinské místnosti a úklidu přízemí + tabulka služeb
 • Rozpis služeb (kam je třeba se zapisovat!) i seznam činností – návod pro službu – jsou na světě. Služba má v týdnu, na který se zapíše, na starosti úklid sálu v neděli po akafé a dále nebo kdykoli během týdne provést i další úklid dle návodu. Obdobný návod je k dispozici i pro ty, kdo budou v sále pořádat jednorázovou akci. Po pravidelném programu vedoucí zběžně uklidí sám.
 • Správa farnosti je naléhavým problémem. Je třeba být připraveni na situaci, kdy třeba P. Libor s Mirei odejdou. Není jisté, že dostaneme dalšího kněze. Riziko ztráty fary snížíme jejím hojným využitím pro různé činnosti. S jejich plánováním máme zkušenosti z doby před příchodem Libora a Mirei. Dále by bylo dobré, kdyby byl ve farnosti jáhen. Ten je vysvěcený pro farnost a není tedy riziko jeho přeložení jinam.
 • Čarodějnice 30. dubna 2022 – bude možnost posedět na zahradě od 18:00 hodin.
 • Letní brigády jsou letos opět v plánu.
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice