Z jednání pastorační rady ve dnech 24. května a 21. června 2022

Z jednání Parafy 24. května a 21. června 2022 – čím jsme se zabývali a zabýváme. Aktuální organizační informace budou včas v ohláškách.

 • Několik málo přípravných věcí pro Noc kostelů června 2022 (největší břímě nesla Draha Kráčmarová, za což jí patří veliký obdiv a veliké díky).
 • Organizace pouti farnosti na Svatou Horu u Příbrami 11. června 2022.
 • Organizace ohně po mši sv. (10:00) v neděli 19. června 2022 ku příležitosti konce školního roku a oslavy dne otců.
 • Organizace pouti v našem kostele srpna 2022 od 09:00 hodin.
 • Organizace žehnání aktovek po mši sv. (10:00) v neděli 4. září 2022 ku příležitosti začátku školního roku. Následovat bude opět oheň na zahradě fary.

 • Letní brigády:
  • Četnost: cca 1x za 14 dní
  • První termín: úterý 12. července 2022. Sraz v 17:00 na faře.
  • Tabulka se seznamem prací bude zveřejněna.
  • Podrobnosti (včetně plánovaných prací) budou rozeslány e-mailem farníkům a sděleny v ohláškách ještě v neděli bezprostředně před brigádou.
  • Odkaz do Srazovníku, kam můžete zapsat svoji plánovanou účast (to pomůže lepšímu naplánování brigády): https://www.srazovnik.cz/8bf53bedce-brigady-dp-2022
  • Po organizační stránce má brigády na starosti Mirek Bulla (mbulla@centrum.cz nebo 733 728 939). Na technickou stránku se bude muset vždy (podle příslušné práce) někdo najít.
 • Některé body z dotazníku týkající se interního chodu farnosti:
  • Seznamovací akce v rámci farnosti
   • Již se konají (koblihová party, oheň na zahradě apod.)
  • Mohly by se uskutečnit nějaké přednášky, možná celá řada:
   • Vzdělávací akce pro liturgickou formaci
    • Přednáška na téma, co ta mše sv. opravdu je.
     • Jednou na podzim, podobná přednáška zase třeba na jaře.
     • Vypíšeme termín dlouho dopředu – pátek večer nebo sobota, popř. neděle odpoledne.
     • Můžeme dát vědět v okolních farnostech.
    • Přednáška o životě LGBT komunity
     • Tu nám nabízí předseda sdružení Logos.
     • Zjistíme zájem a podle toho přednášku případně zorganizujeme.
 • Tabulka služeb úklidu – zatím není potřeba (uklízí Olga, která na faře nyní bydlí); ještě se koupí větší boxy na tříděný odpad (na plasty a papír).
 • Strom za kostelem vedle komína pivovaru je v havarijním stavu
  • Máme vyjádření odborné arboristické firmy.
  • Strom porazit bez povolení nejde (v případě krajní nouze to dělají většinou hasiči).
  • Pro povolení kácení je nutné disponovat závazným stanoviskem památkářů. Ti se dlouho neozývali, ale nakonec již svoje (kladné) závazné stanovisko poslali.
  • Nyní požádáme ÚMČ o povolení kácení, nejlépe bez odkladu na období vegetačního klidu.
  • Až po skácení stromu budeme řešit výsadbu náhradních dřevin.
 • Stav kůru, lehce se propadající pravý sloup:
  • Pavel Vermach stav kůru sleduji již 20 let. Stav kůru není nebezpečný, jedná se spíš o vizuální dojem. Zatím tedy není nutné kůr ani provizorně podpírat.
  • Památkáři vydali závazné stanovisko pro opravu (až k ní jednou dojde): podepřít kůr, vyjmout pilíř, a po odkrytí podkladních vrstev zavolat památkáře / zpracovat další postup. Toto závazné stanovisko památkářů má k dispozici Libor.
 • Využití farního sálu pro zkoušky „Beránků“ (příprava „Rokytky“).
 • Zvažování využití fotovoltaiky a/nebo tepelného čerpadla na faře:
  • V současnosti se taková investice na faře nevyplatí. Detaily rád vysvětlím osobně.
 • Sbírky: kdo neposílá příspěvky do virtuálního košíčku (na účet), může stále přispívat do kasičky vzadu v kostele.
 • Bohoslužby v červenci a srpnu pouze v 09:00 hodin, včetně pouti 21.srpna 2022

Děkuji a přeji všem krásné léto.

Jirka Cerman (jcerman@elektroline.cz; 602 162 724)

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice