Za okny jaro - Velikonoce 21

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí

Petr 3,15n


Svítání jara

Za okny svítá jaro
už druhé v zatemnění
mysli, která bloudí
po mizejících jistotách
Nic není, jak bylo

A přece jen
i letos slavíme Velikonoce
vzkříšení z mrtvých
z temného hrobu
pohřbených nadějí

On totiž vstal
a světlo zazářilo
Naděje znovu vykvetla
v podobě fialek, nalitých pupenů
rašících květů a zelených listů

Za okny svítá jaro
už druhé v čase uvěznění
ve vlastní bezmoci
Světlem je zaplašena
temnota páteční noci

Už nastal
čas zmrtvýchvstání


31. 3. 2021

I letošní Velikonoce jsou ve znamení omezení, takže se musíme znovu vzdát mnohého z toho, co je pro nás důležité. Je  však bohužel mnoho těch, co nemohou již téměř nic, ani to málo, a mnozí ani nepřežili. I na ně je třeba myslet v tomto čase. Přesto však můžeme prožít, že naděje nás ponese i s naším smutkem, protože žijeme v čase zmrtvýchvstání.

Požehnané velikonoční svátky i celý velikonoční čas z fary všem přejí

P. Libor Ovečka a Mireia Ryšková

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice