Zamyšlení k mešním textům z 25. 5. 2021

Úterý 25. 5. 2021

Sir 35,1-15

Kdo zachovává zákon, rozmnožuje oběti, kdo dbá na přikázání, přináší oběť díků. Kdo se ukazuje vděčným, obětuje nejlepší mouku, kdo prokazuje dobrodiní, vzdává oběť chvály. Vyhýbat se zlu, to se líbí Pánu, přestat s bezprávím, to ho usmiřuje. Před Pánem se neobjevuj s prázdnou, to všechno se má dělat, že je to přikázáno. Oběť spravedlivého plní oltář tukem a její vůně stoupá k Nejvyššímu. Příjemná je oběť spravedlivého muže, památka na ni se neztratí. Oslavuj Pána štědře a neskrbli s prvotinami, které přinášíš. Při všem, co dáváš, měj veselou tvář a s radostí zasvěcuj desátek. Dej Nejvyššímu, jak on dává tobě, buď štědrý, jak můžeš. Vždyť on je Pán odplatitel a nahradí ti sedminásobně. Nepodplácej ho, vždyť on se podplatit nedá, a nespoléhej se na oběť z křivdy. Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu.

Kniha Sirachovec patří k deuterokanonickým knihám, tedy těm, které nejsou ani v Hebrejské bibli, ani v protestanských vydáních bible. Jde o knihu mudroslovnou, která přináší poučení do života člověka, a to v nejrůznějších oblastech. V této pasáži jde o správný vztah k Bohu, který se projevuje náležitým přinášením obětí. Avšak hmotné oběti nejsou tak důležité jako správné jednání člověka: respekt k Božím ustanovením, vděčnost, nepodléhání zlu, radostná velkorysost ve vztahu k Bohu. Vztah k Bohu musí být čistý, člověk nesmí chtít Bohem manipulovat (kšeftovat), udělat si z něj modlu. Bůh miluje svobodného a velkorysého člověka, který se dokáže vzdát toho, co má, svého pohodlí, aby tím sloužil růstu Božího království, nikoliv proto, aby z toho měl nějaké výhody, splnění svých přání, ale z lásky a úcty.

Mk 10,28-31

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."

Evangelium upřesňuje, co znamená velkorysost v následování Ježíše. Kdo umí dávat a nepočítat, když jde o Boží království, o dobrou věc, dostává. Bůh je štědrý, žádný nezištný dar nezůstane nepovšimnut, zapomenut. Největším odměnou je pak Bůh sám.

P.S. Tohle opravdu funguje, mám to ověřeno.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice