Zamyšlení k mešním textům z 3. 1. 2022

Pondělí 3. 1. 2022

1 Jan 2,29 - 3,6

Milovaní! Víte, že (Bůh) je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. Kdo páchá hříchy, přestupuje (Boží) zákon - hřích je totiž přestoupení (Božího) zákona. A víte, že on přišel, aby hříchy odstranil. On však je bez hříchu. Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, (nikdy) ho neviděl, ani nepoznal.

Autor listu sděluje jednu velmi vzrušující skutečnost: už teď jsem Boží děti, a to ve vyhraněném smyslu díky spojení s Kristem, ale tím naše vyvolení nekončí, to není podle autora všechno. Česká nás ještě něco většího, a to něco, co je spojené s přímým patřením na Boha, s přímým spolubytím s ním. To je něco, co nelze nijak popsat, co přesahuje všechny lidské kategorie. Boží synovství v rámci tohoto světa s sebou nese povinnost žít poctivě, žít v následování Ježíšově, v odmítání zla všeho druhu.

Jan 1,29-34

Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."

Jan svědčí o Ježíši, kterého vlastně ani moc nezná. To jen ukazuje na jeho vnitřní velikost, protože se vzdává svého významného postavení mezi lidmi ve prospěch někoho, o němž ví jen málo, někoho, kdo přichází k němu v roli učedníka, aby se od něj dal pokřtít. Jan uvolňuje své místo, aby je mohl zaujmout Ježíš.

Umenšit svou slávu, svou pověst, svůj význam ve prospěch někoho nového, třeba mladšího a méně zkušeného je velkým výkonem, činem skutečné pokory.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice