Zápis z jednání Pastorační rady farnosti 22. listopadu 2022

Z jednání Parafy 22. listopadu 2022 – čím jsme se zabývali a zabýváme.

Řešené či otevřené věci z minulého zápisu:

 • Šíla pověsí informace o „historii kostela“ na nástěnku na mřížích.
 • Strom za kostelem pokácí P. Volavka dle dohody s Jirkou C.
 • Brigády – domontovávají se kličky na okna a kliky na dveře na faře, ještě se během zimy dá do pořádku kuchyňský kout v herně (Krisovi), bude se vysávat věž kostela (Mirek).
 • Příští rok bude prioritou úprava sakristie: police, věšák na ministrantské oděvy, vyndat skříň, zbourání zpovědnice (komplikace – zpovědnice je zakreslena v plánech kostela), přesun nábytku apod.
 • Probíhá příprava na 1. svaté přijímání, ke kterému by mělo jít 7 dětí.
 • Dámský klub – pravidelně probíhá, zůstávají aktuální náměty k projednání - podsedáky pro ministranty, plátna na bočních oltářích, estetické zhodnocení a barevné sjednocení dalších prvků v kostele, oprava koberce (kokosáku) v kostele.
 • V souvislosti s koncem roku připomeneme v ohláškách možnost poskytnout dary pro farnost zasláním peněz na bankovní účet a využít možností odečtu daru od daňového základu na základě Potvrzení o daru, které vystaví P. Marek.

Další projednané body:

 • Libor, Míša, Mirej nás seznámili se závěry ze setkání našeho vikariátu s panem arcibiskupem v Kobylisích konaného dne 21. 11. 2022, kam arcibiskup Jan pozval faráře a zástupce farních rad (17 farností). Proběhla tam prezentace jednotlivých farností, pan arcibiskup prezentoval „ideální farnost“ spíše z minulosti, ve většině farností chybí mládež ve věku 15 – 20 let, obecně je málo lidí ve farnostech, málo aktivních lidí, nejistá budoucnost.
 • Pro mládež se organizuje společenství v Horních Počernicích (pod vedení Fandy Jakubce, Pavla a Martiny Jakubcových – tedy lidí i z naší farnosti) ve čtvrtek s mnoha dalšími akcemi (hosté, čtvrteční mše, víkendové výlety, brigády atd.). Je třeba zajistit informování i mládeže z naší farnosti, část mládeže tam chodí. Seznam akcí do konce roku 2022 vytiskne František a pověsí na nástěnku, v budoucnu se maily s informacemi budou rozesílat i farníkům v DP (p. Vojtěcha o to požádá, resp. ho o tom bude informovat Libor).
 • Problémem je nedostatek času všech farníků, spousta jiných akcí církevních i necírkevních, aktivity dětí (skauti apod.). Prioritou je rodina. Je třeba hledat typy akcí, o které by byl zájem (malá účast na duchovních obnovách). Zájem je o společenské akce typu pálení čarodějnic, farní ples, předpostní koblihy a akce pro děti do cca 12 let, toho je třeba využít a pořádat je.
 • Pořad bohoslužeb na Vánoce je již zpracovaný a již visí na nástěnce, František ho pošle M. Šílovi ke zveřejnění v Dolnopočernickém zpravodaji.
 • Dopolí – uzávěrka 4. 12. 2022, dát na 1. adventní neděli do ohlášek, Dopolí vyjde před Vánocemi.
 • Na bránu do kostela se zakoupí zamykací prosklená vitrína, nyní tam na informace prší, Míša zjistí, jaký typ vitríny by bylo vhodné tam dát.
 • Brigáda v sobotu 26. 11. 2022 – úklid kostela a fary.
 • Zaktivizuje se úklid v přízemí fary, seznam prací je připraven, visí na nástěnce. Havran dodá tabulku pro zápis služeb, uklízet se bude 1x týdně, víceméně v libovolný termín. Promluví se pak o tom v neděli na faře po mši svaté.
 • Topit v kostele se bude jen při velké zimě (cca 5 °C), příp. i na Vánoce.
 • Časopis pro ministranty Tarsicius požádal o poskytnutí daru, farnost jim pošle sponzorský dar 1000 Kč.

Příští setkání Parafy bude v úterý 28. února 2023 od 19:00 na faře v DP.

Zapsal: Mirek Bulla

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice