Zápis z jednání Pastorační rady farnosti 28. února 2023

Jednání Parafy 28. 02. 2023

Martin Šíla pověsí informace o „historii kostela“ na nástěnku na mřížích.

Strom za kostelem byl pokácen a byly vysazeny dvě sakury namísto již dříve pokáceného stromu. Za nyní pokácený strom budeme vysazovat keře.

 • Je potřeba ale domluvit se starostou, zda se bude opravovat zeď mezi kostelem a hospodou. Libor navrhuje opravit zeď takovým způsobem, aby vypadala staře. Chceme ale, aby to platila výhradně obec.

Otázka WC u kostela

 • Z diskuze Havrana s ředitelem DD vyplynulo, že v objektu dětského domova, jak jsme to trochu zvažovali, to nelze provést.
 • Kvůli variantě chození do sousedního pivovaru nebudeme usilovat o průchod skrze zeď, bude-li se ta zeď opravovat (viz předchozí bod), lze chodit kolem po chodníku. Nechceme vytvářet další vstupní bod do prostoru kolem kostela.
 • Otázka přístupu k vodě u kostela:
 1. Varianta vody přivedené z restaurace
 1. Varianta sběru dešťové vody z okapu
 • Havran se pokusí zjistit nějaké detaily a možnosti, se kterými nás seznámí v budoucnu.

Brigády

 • Kličky na oknech a kliky na dveřích byly na celé faře již vyměněny.
 • Ještě se během zimy dá do pořádku kuchyňský kout v herně (Krisovi). Na tom se ještě pracuje.
 • Byla vyluxována věž kostela (Mirek Bulla).

Pro mládež se organizuje společenství v Horních Počernicích (pod vedení Fandy Jakubce ml., Pavla a Martiny Jakubcových – tedy lidí i z naší farnosti), a to ve čtvrtek, plus mnoho dalších akcí (hosté, čtvrteční mše, víkendové výlety, brigády atd.). Je třeba zajistit informování i mládeže z naší farnosti, část mládeže tam chodí.

 • Z minulého zápisu: Seznam akcí měl do konce roku 2022 vytisknout František a pověsit na nástěnku, v budoucnu se e-maily s informacemi budou rozesílat i farníkům v DP.
 • S Vojtou Eliášem o tom mluvil Libor, Vojta Eliáš s tím nemá problém.
 • Informace by měli posílat Fanda Jakubec ml. nebo Pavel Jakubec s Martinou.

Ohlášky: Je zájem o ohlašování akcí, které probíhají v Dominikánské 8. Ohlášky jsou ale už teď docela dlouhé. Můžeme to přidat do e-mailových informací a/nebo na web.

Zaktivizoval se úklid fary. V sále visí tabulka na nástěnce, kam se mohou přihlásit farníci, kteří si berou na starost úklid v příslušném týdnu.

Velikonoce 2023

 • Křížové cesty na konci postní doby budou, a to 17., 24. a 31. března, vždy v 17.30.
 • Plán bohoslužeb je stejný jako předchozí roky.
 • Slavnost Zvěstování Páně (25. dubna 2023) – přesuneme tuto slavnost již na pátek 24. dubna, kdy bude i křížová cesta.

Duchovní obnova 18. března 2023

 • Tato duchovní obnova ještě proběhne, pokud se přihlásí aspoň 4 lidi.
 • O otázce duchovních obnov se pobavíme na některé z příštích rad (zájem je malý).

Noc kostelů

 • Bude 2. června 2023.
 • Opět organizuje Draha.
 • Budou opět vystavovat místní umělci.

Výstava obrazů Zdeňky Hoškové

 • Chtěla by v kostele udělat výstavu svých obrazů, od 15. dubna (vernisáž v 16:00), cca na měsíc.
 • Šlo by o šest obrazů, které budou teprve vybrány.
 • Výstava by byla přístupná pouze v době, kdy je kostel normálně otevřený.
 • Otvírá se tím prostor i pro další umělce, mohou být realizovány další výstavy.

Nutnost opravy díry ve střeše fary

 • Opravu provede p. Antonín Kolka (klempíř), který si na to přiveze plošinu.
 • Auta, která by byla v kolizi s plošinou během jejího nájezdu na pozemek, ohlídá Havran.
 • Pokud by klempíř dlouho nemohl, provizorní opravu zajistí Jirka Cerman (pracovní plošina Elektroline).

Vitríny na vrata. Úkol trvá. Míša nám pošle nějaké informace.

Příští setkání Parafy bude v úterý 18. dubna 2023 od 19:00 hodin na faře v DP.

Zapsal: Jirka Cerman

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice