Zápis z jednání pastorační rady farnosti 30. 11. 2021

Z jednání pastorační rady 30. listopadu 2021:

Pastorační rada se sešla v kompletním složení.

 

Vánoční bohoslužby:

 • 12. 2021 Štědrý den
  • 15:00 mše sv. pro děti
  • 24:00 mše sv.
 • 12. 2021 Boží hod vánoční
  • 10:00 mše sv.
  • 14:00 až 17:00 otevřený kostel
 • 12. 2021 Svátek svaté Rodiny
  • 08:30 mše sv.; obnova manželských slibů
  • 10:00 mše sv.; po mši sv. svatoštěpánské koupání
 • 12. 2021 Silvestr
  • 17:00 mše sv.; poděkování na závěr občanského roku
 • 01. 2022 Slavnost Panny Marie, Matky Boží
  • 10:00 mše sv.
 • 01. 2022 2. neděle vánoční
  • 08:30 mše sv.
  • 10:00 mše sv.
 • 01. 2022 Slavnost Zjevení Páně
  • 18:00 mše sv.
 • 01. 2022 Křest Páně
  • 08:30 mše sv.
  • 10:00 mše sv.

Tříkrálová sbírka

Bude zveřejněno číslo účtu Tříkrálové sbírky (na nástěnce v kostele a na webových stránkách farnosti).

 

Kácení stromu za kostelem:

Žádost o pokácení stromu bude podána na Odbor životního prostředí.

Za již pokácené stromy je nutné vysadit nové stromy, to je již v řešení.

 

Oprava zvonu:

Otázka opravy zvonu se pomalu posunuje kupředu.

Má to na starosti technik vikariátu, pan Dlabal. Památkáři poslali několikastránkový rozpis, co je potřeba dodržet.

Teprve až se sejdou všechny posudky, budeme moct zvon sundat.

Zejména se musí opravit stolice zvonu.

 

Ples počernických farností

Ples je naplánován na 5. února 2022 ve Chvalské stodole v Horních Počernicích.

Uvidí se ale, jaké budou podmínky a zda ples vůbec bude.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice