Zápis z jednání Pastorační rady farnosti 6. září 2022

Z jednání Parafy 6. září 2022 – čím jsme se zabývali a zabýváme. Aktuální organizační informace budou včas v ohláškách

 • Pokácení stromu u kostela:
  • Všechna povolení již máme.
  • Kácet se může po skončení vegetačního období (tedy po 31. říjnu 2022).
  • Strom pokácí odborná firma.
  • Největší průměry pořeže na půlmetrová polena, větve a malé průměry zpracujeme sami.
  • Strom je nutné pokácet proto, že jeho větve trpí korní spálou, jsou poškozené a hrozí ulomením. Strom byl již v minulosti odbornou firmou ořezán tak, aby měl šanci omladit svoji korunu novými výhony. To ale strom neudělal a tak pomalu spěje ke svému konci. A protože v tomto stavu ohrožuje lidi nacházející se pod ním, ať už v zahradě kostela nebo na zahrádce pivovaru, je nutné jej porazit. Již nemá naději na uzdravení. Je to škoda, protože spolu se sousedním komínem tvoří pěknou kombinaci. Ale nedá se nic dělat. Místo stromu vysadíme vhodné keře podle pokynů úřadů.
 • Kůr v kostele – Pan Dlabal z arcibiskupství bude sbírat dokumenty pro žádost o grant na opravu kůru, resp. jeho podpůrného sloupu na pravé straně.
 • Brigády:
  • Práce, které se musí dodělat ještě letos na faře:
   • Vyřešení vnitřních dveří mezi zadním zádveřím a chodbou – aby šly dveře zavírat a netáhlo jimi
   • Kontrola termostatických hlavic u radiátorů
   • Kontrola utěsnění oken (oprava a seřízení nedoléhajících oken)
   • Zhotovení okapniček na oknech
   • Úklid dětské herny, vhodný stůl
  • Bohoslužby:
   • Mše sv. všední dny bývají v 08:00 ráno na faře. Konání mše sv. je nutné si vždy ověřit.
   • Slavnost Všech svatých – v úterý 1. listopadu 2022 od 18:00 hodin v kostele
   • Vzpomínka na zemřelé – ve středu 2. listopadu 2022 od 17:00 hodin na hřbitově
  • Bohoslužby pro děti:
   • Na dětské mši sv. bude před evangeliem pro děti krátké uvedení (upozornění na myšlenku, o kterou půjde v programu pro děti).
   • Po dětské mši sv. bude na faře kromě kakaa také nějaké lákavější občerstvení pro děti, poprvé hned 18. září.
  • Příprava na 1. svaté přijímání:
   • Pátek, čas bude upřesněn
   • Sedm dětí
  • Výuka náboženství:
   • Zatím jsou pouze dvě děti, které se navíc časově neshodnou, takže možná výuka ani nebude.
 • Nabídka přípravy na biřmování (s biřmováním zde v Počernicích):
  • Budeme zjišťovat zájem.
  • Loni v Horních Počernicích byl ale ve společenství mládeže na nabídku biřmování nulový ohlas.
 • Dětský klub bude každý pátek kromě prázdnin v trvání dvou hodin po přípravě / výuce.
 • Dámský klub začne v úterý 20. září 2022 a bude pak každých 14 dnů (4. října, 18. října atd.)
 • Ministrantské schůzky probíhají v neděli od 09:30 v kostele.
  • Občas chybí ministrant na ranní mši svaté.
 • „Seznam farních akcí ve školním roce 2022/2023“
  • Bude zde zveřejněn později a snad se objeví v nejbližším vydání DoPoLí.
 • Pouť farnosti
  • Bude v sobotu 27. května 2023.
  • Kam bychom mohli jet:
  • Ceny za energie máme ucházející, jak za elektřinu (PRE), tak za plyn (Pražská plynárenská).
  • Finanční situace farnosti:
   • V roce 2021 byla farnost v mírném zisku (sbírky a dary převyšovaly náklady, které máme nízké).
   • Proběhla finanční kontrola z arcibiskupství, která dopadla dobře.
   • Dary pro farnost je možné posílat na účet (2400040748/2010, Fio Banka), s možností odečtu od daňového základu.

Příští setkání Parafy bude v úterý 22. listopadu 2022 od 19:00 na faře v DP.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice