Synoda jako církev - Co očekávám od církevního společenství?

Slovo synodalita znamená společná cesta, společné putování. Je charakteristikou církve, abychom kráčeli spolu, abychom společně hledali cestu, odpovědi na otázky, společně se radovali a navzájem si dokázali pomoci v nesnázích. Protože tento dynamický život církve potřebuje občas nový impuls, svolal papež František synodu, tj sněm (nejen) biskupů, o synodalitě.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Církev jako synoda

„Biskupové a auditoři se sejdou se Svatým otcem Františkem při zasedání biskupské synody v říjnu roku 2023, aby spolu hovořili a naslouchali si na základě synodálního procesu, který začal na místní úrovni.“ (Vademecum 3.4)

Dřívější postup byl v tom, že papež nebo ekumenický koncil připravili text dokumentu, který pak byl zveřejněn a jako závazný v celé církvi nařízen. Lidé si ho buďto přečetli, nebo ne.

Dnešní postup je, že pokud možno celá církev hledá cesty Boží a podává návrhy k danému tématu, biskupská synoda text zpracuje a papež mu dá konečnou podobu v závěrečném dokumentu. Ten může být pro mnohé překvapením, ale vyjadřuje vůli biskupů, kteří se opírají o vůli lidu ve svých diecézích.

Co očekávám od církevního společenství kromě:

hlásání evangelia, udělování a slavení svátostí, společných bohoslužeb, církevních obřadů, katecheze a výuky náboženství, přípravy na přijetí svátostí

Zatrhněte, prosíme, to, co je pro vás osobně důležité a co by mělo farní společenství nabízet:

 • neformální setkávání typu farní káva, oslavy
 • poutě
 • společné pobyty (např. farní víkend mimo Prahu)
 • duchovní obnovy
 • duchovní doprovázení
 • exercicie
 • společná modlitba (např. adorace, Taizé setkání-modlitba…)
 • přednášky:
  • na náboženská témata
  • na nenáboženská témata (jaká?)
 • jiné aktivity:
  • kulturní
  • sportovní
 • sociální a charitativní činnost:
  • pro členy farnosti
  • pro širší společenství
 • event. co dalšího?

Otázky pro farnost

 • Co se ti na životě a činnosti této farnosti líbí?
 • Co se ti nelíbí?
 • Co bys chtěl, aby se dělalo jinak? Co bys pro to ty mohl nebo chtěl udělat?
 • Co od církve očekáváš?
 • Co církvi můžeš dát? Co bys mohl této farnosti nabídnout?
 • Chtěla/a bys bližší vzájemné kontakty? Jakým způsobem je možno se seznámit s druhými?
 • Kněží neustále ubývá. Aby toto farní společenství přežilo, musí být schopné samostatného života. Co pro to máme dělat už teď?

Vyplněné dotazníky odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 20.1. v kostele nebo do poštovní schránky na faře.

Dotazník ke stažení ve formátu MS Word zde.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice